Gruß aus Denzig, Kreis Dramburg

Gruß aus Denzig, Kreis Dramburg